Bromsa närsynthet hos barn…

Allt fler barn blir närsynta (myopi), det beror delvis på en allt mer stillasittande livsstil och mer tid för aktiviteter där närseendet används. Ju yngre ett barn är när närsyntheten börjar utvecklas, desto högre grad av närsynthet kan utvecklas.
En ökad myopi innebär en ökad risk för ögonsjukdomar senare i livet. Etnicitet, ärftlighet, för mycket närarbete och för lite utomhusvistelse, kan vara bidragande orsaker till ökad närsynthet.

närsynthet hos barn

Idag finns behandlingsformer med både kontaktlinser och glasögonglas, som enligt studier bromsar närsyntheten med i genomsnitt 67%. Att göra regelbundna synundersökningar på barn bidrar till att upptäcka eventuell närsynthet i tid.

Har du frågor och vill veta mer så hör av dig! Vi arbetar med Essilors Stellest glas och Mysight kontaktlinser, som är speciellt framtagna för att bromsa utvecklingen av synfelet.

Glöm inte att utomhusvistelse minst 2 timmar per dag, i dagsljus, också har en bra bromseffekt på närsynthet.