Arbetsglasögon

Arbetsglasögon / Terminalglasögon för arbete vid bildskärm

Våra optiker har utbildning i arbetsmedicin och synergonomi. Vi hittar lösningar för olika synsituationer i ditt arbete. Vi har många års erfarenhet av utprovning av både bildskärms-och skyddsglasögon. Har du ett företag och vill veta mer, kontakta oss för mer information och offert. Vid behov gör vi även arbetsplatsbesök.

Vad säger lagen om bildskärmsglasögon?
AFS 1998:5 6§ : ” Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt ska arbeta vid bildskärm mer än 1 timme under arbetsdagen genomgår en synundersökning. Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet. Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behöv och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna.” Kontakta oss gärna för ett företagsavtal gällande arbetsglasögon.